De websites www.apb.be en MyAPB zijn momenteel niet toegankelijk.
U kan de volgende toepassingen echter wel rechtstreeks bereiken via deze links:
Phil : https://phil.apb.be
Intrekkingen : https://recall.apb.be
My Quality Assistant: https://myqa.apb.be
Goed Gebruik Geneesmiddelen: https://ggg.apb.be
My Quality Control: https://myqc.apb.be

Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.

Het APB team


Les sites www.apb.be et MyAPB ne sont pour l'instant pas accessibles.
Vous pouvez cependant accéder directement aux applications suivantes via ces liens :
Phil : https://phil.apb.be
Retraits : https://recall.apb.be
Manuel de qualité : https://myqa.apb.be
Bon Usage des Médicaments : https://bum.apb.be
My Quality Control: https://myqc.apb.be

Veuillez nous excuser pour ces désagréments.

Le team APB